Προσωπικά Στοιχεία


Γεννήθηκε στη Δράμα. Μετά την λήψη του Πτυχίου Ιατρικής  από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ειδικεύτηκε στη Μαιευτική και Γυναικολογία  στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Aachen Γερμανίας, όπου  εκπόνησε και την διδακτορική του διατριβή.
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία  στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως μέλος του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής. Το 2004 εξελέγη Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας  στη Μαιευτική και Γυναικολογία και το 2009 Διευθυντής της Δ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ.
Μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα Γυναικολογικής Ογκολογίας σε Κλινικές και Εργαστήρια της Γερμανίας, Αυστρίας και Σουηδίας με Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), του Ιδρύματος Alexander von Humboldt/Γερμανίας και του Ελληνικού Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Συνέγραψε και εξέδωσε συνολικά 10 επιστημονικά βιβλία (ένα ξενόγλωσσο), συμμετείχε στη συγγραφή πολλών ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων και εκπόνησε περισσότερες από 300 επιστημονικές εργασίες, δημοσιευμένες  σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Έλαβε μέρος σε πολλά  ελληνικά και ευρωπαϊκά  ερευνητικά προγράμματα, οργάνωσε μεγάλο αριθμό  επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων και έλαβε τιμητικές διακρίσεις, δωρεές και χορηγίες για ερευνητικούς σκοπούς από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
Είναι Πρόεδρος της Γερμανο-Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Αντεπιστέλλον μέλος της Γερμανικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας (European Cervical Cancer Association – ECCA) και μέλος πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών Εταιρειών και Σωμάτων.