Αρχική Σελίδα


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ· Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

· Διευθυντής της Δ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

· Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)

· Πρόεδρος της Γερμανο-Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας

· Aντεπιστέλλον μέλος της Γερμανικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας

· Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας (European Cervical Cancer Association)