Επίκαιρη επιστημονική ενασχόληση


·         Διοργάνωση της 6ης Συνόδου της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) – (Ελληνικής HPV Εταιρείας), 21-23 Φεβρουαρίου 2014, Ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ REGENCY, Θεσσαλονίκη (βλ. Τελικό Πρόγραμμα).

·      Επιστημονικά Υπεύθυνος της διεξαγωγής της πανελλήνιας πολυκεντρικής μελέτης με τίτλο: «Συγκριτική μελέτη αποτελεσματικότητας μεταξύ του τεστ Παπανικολάου και του  HPV DNA test με χρήση του συστήματος Cobas® 4800, ως μεθόδων πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας».

·         Διοργάνωση σειράς Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων της Ελληνικής HPV Εταιρείας προς επαγγελματίες υγείας σε διάφορες επαρχιακές πόλεις της χώρας.

·    Διοργάνωση του Δικτύου Μαιών-Μαιευτών «ΑΡΤΕΜΗ» με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης του γυναικολογικού καρκίνου και ιδιαίτερα της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης των ΗPV-σχετιζόμενων παθήσεων.

  • Συλλογή, μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, στοιχείων σχετικών με την ενημέρωση και στάση των Ελληνίδων απέναντι στις μεθόδους πρωτογενούς (μέσω εμβολιασμού) και δευτερογενούς (μέσω του τεστ Παπανικολάου ή/και του HPV DNA test) πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθώς και άλλων παθήσεων σχετιζόμενων με HPV μόλυνση.
·      Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα PIPAVIR για την ανίχνευση της ογκοπρωτεϊνης Ε7 του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (ΗPV) σε κυτταρικό υλικό από τον τράχηλο της μήτρας, τόσο στο πλαίσιο πληθυσμιακού ελέγχου γυναικών (screening) όσο και σε περιπτώσεις παθολογικού τεστ Παπανικολάου, θετικού HPV DNA test και παρακολούθησης μετά από κωνοειδή εκτομή τραχήλου.

  • Δημιουργία ιστοσελίδας (www.hpvsociety.gr ) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Ελληνικής HPV Εταιρείας, δια μέσου των οποίων προωθείται η ενημέρωση, εκπαίδευση και κοινοποίηση δεδομένων και γεγονότων σχετιζόμενων με το αντικείμενο του ΗPV και της HPV-λοίμωξης στον άνθρωπο. 
·   Διοργάνωση, ως Πρόεδρος της Ελληνικής HPV Εταιρείας, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με σκοπό την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την έρευνα πάνω σε θέματα σχετιζόμενα με την HPV-λοίμωξη, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της σε γυναίκες και άνδρες:
      Α. Εκπαιδευτικών σεμιναριακών μαθημάτων μέσω του διαδικτύου (E-learning).
      Β. HPV-Σεμιναρίων για την εντατική θεωρητική κατάρτιση επιστημόνων
       Γ. Σεμιναρίων Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου