Επιστημονικό έργο

Το επιστημονικό έργο και ιδιαίτερα η ερευνητική δραστηριότητα μπορεί να διακριθεί σε τρεις περιόδους.


1978-1988: Ερευνητικές μελέτες κυρίως σχετικές με την Περιγεννητική Ιατρική (εμβρυική ωριμότητα, πλακουντιακή λειτουργία, έλεγχος παραμέτρων αμνιακού υγρού, καρδιοτοκογραφία, προεκλαμψία, υπερμικροσκοπική μορφολογία εμβρυικού δέρματος και εμβρυικών υμένων και κλινική σημασία των διαφοροποιήσεών τους, παρακολούθηση της οξυγόνωσης του εμβρύου, κ.ά.)

1989: Ερευνητική δραστηριότητα στο εξωτερικό με υποτροφία του γερμανικού Ιδρύματος A. v. Humboldt στον τομέα της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του γυναικολογικού καρκίνου.

1990-σήμερα: Ερευνητικές μελέτες κυρίως σχετικές με την Γυναικολογική Ογκολογία (επιδημιολογία του γυναικολογικού καρκίνου, όγκοι του αιδοίου, αντιμετώπιση υπερπλασιών του ενδομητρίου, νέες μέθοδοι πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου, εφαρμογή της DNA-Kυτταρομετρίας στην κλινική έρευνα του γυναικολογικού καρκίνου, επιδημιολογικές μελέτες θνησιμότητας από γυναικολογικό καρκίνο και καρκίνο μαστού στην Ελλάδα, μοριακές μελέτες σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο, μελέτη δεικτών βλαστικών κυττάρων καρκίνου, αντιμετώπιση προδιηθητικών αλλοιώσεων του τραχήλου και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα παρακολούθησης των γυναικών, πληθυσμιακές μελέτες - οι μεγαλύτερες μέχρι στιγμής στην Ελλάδα - σχετικά με τον επιπολασμό του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (ΗPV) και την κατανομή των υποτύπων του στις Ελληνίδες, σύγκριση αποτελεσματικότητας μεταξύ HPV DNA test και τεστ Παπανικολάου, μελέτη αποδοχής του HPV-εμβολίου από τις Ελληνίδες, συμμετοχή στις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα παγκοσμίου εμβέλειας μελέτες για την κατανομή των HPV-τύπων σε καρκίνους τραχήλου μήτρας και αιδοίου, κ.ά.)

Ερευνητικά Προγράμματα
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 22 ετών συντονισμός ή συμμετοχή σε 13 ελληνικά ή ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα:

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι & ΙΙ - Βιοϊατρική Τεχνολογία στο χώρο της Υγείας - Υπ. Παιδείας, 1990 & 1991.
 • "Εφαρμογή της διαγνωστικής DNA-Κυτταρομετρίας σε πρόγραμμα μαζικού προληπτικού κυτταρολογικού ελέγχου του τραχήλου της μήτρας για την πρώιμη διάγνωση του μελλοντικού καρκίνου" (αρ. 1542 ΠΕΝΕΔ 91), ΥΒΕΤ 1994-1996.
 • Δημιουργία Δικτύου Μοριακής-Εργαστηριακής-Κλινικής Ενδοκρινολογίας, ΥΒΕΤ, 1998.
 • "Περιβαλλοντικά οιστρογόνα και επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου", ΥΒΕΤ, 2000. 
 • Συσχέτιση παρουσίας γονιδιώματος θηλωματοϊών και αδενοεξαρτώμενων ιών σε φυσιολογικά, δυσπλαστικά και καρκινικά τραχηλικά επιχρίσματα του τραχήλου της μήτρας.
 • "Ηράκλειτος", Υπ. Παιδείας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2003.
 • Association Studies assisted by Inference and Semantic Technologies – ASSIST”, FP6-IST-2004-027510, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2006-2009.
 • INTERREG IIIA/ARCHIMED (C.Ν.A.1.087) IntraMEDnet, 2006-2007.
 • INTERREG IIIA, (300531/Y4388). Πρόγραμμα CrossBorderHealth, 2006-2007  
 • Πρόγραμμα Λυσιστράτη - Πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, 2005-2010.
 • "mEducator" eContentplus, FP 418006, BΡΝ, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2008-2010.
 • Ανάπτυξη μοντέλου υψηλής διαγνωστικής και προγνωστικής ακρίβειας για τις ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες του τραχήλου της μήτρας (CIN) βασισμένο σε πρώιμους βιοδείκτες με χρήση πρωτεωμικής και βιοπληροφοριακής ανάλυσης, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, Πρ. 49, 11671, Υπ. Παιδείας, 2012-2014.
 • Detection of Persistent Infections by human Papillomaviruses (PIPAVIR) FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2012-2015.

    
Δωρεές - Χορηγίες - Τιμητικές Διακρίσεις
Λήψη τιμητικών διακρίσεων, δωρεών και χορηγιών για ερευνητικούς σκοπούς από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς:
 •  Δωρεά συστήματος DNA-Κυτταρομετρίας (DNA image analysis) - The Volkswagen Foundation Γερμανίας (1990).
 •  Δωρεά συστήματος ανίχνευσης του HPV DNA (Hybrid Capture II) - Ίδρυμα Μποδοσάκη (2001). 
 • Χορηγίες για τη διενέργεια Προγράμματος για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας («Πρόγραμμα Λυσιστράτη») – Ίδρυμα Παπαγεωργίου, (2005-2008), Ίδρυμα Μποδοσάκη (2005-2008 & 2009-2010).
 •  Τιμητική διάκριση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρακοβίας/Πολωνίας για την ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της παθολογίας του τραχήλου της μήτρας (2003).
 •  Βράβευση από την Ένωση Φίλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την εν γένει δραστηριότητα στον τομέα της πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
 • Επιλογή από την Γερμανική Εταιρεία Μαιευτικής- Γυναικολογίας ως αντεπιστέλλοντος μέλους της στην Ελλάδα.